EXFO sustavi za testiranje mobilnih i VoIP/IMS mreža primjenjivi su u telekomunikacijskim sustavima operatera te prilikom razvoja i testiranja proizvoda i usluga. Koriste ih testni timovi u svim životnim ciklusima mreže, a podržavajući najnovija izdanja globalnih standarda EXFO sustavi pomažu u implementaciji najnovijih generacija mobilnih tehnologija.

 

Optimizacija performansi mobilnih mreža

EXFO mjerni sustavi osiguravaju rad mobilnih mreža u skladu sa specifikacijama, uz optimalne performanse i osiguranje najbolje moguće kvalitete usluga za mobilne korisnike. Ponuda analizatora mreža i simulatora upotpunjena je uslugama profesionalne podrške i mogućnošću nadogradnje mjerne opreme sukladno razvoju tehnologije. EXFO sustave kao primarnu opremu u testiranju i razvoju danas koristi nekoliko najvećih globalnih proizvođača telekomunikacijskih sustava.

 

TravelHawk Pro  NOVO!

TravelHawk Pro jedinstveni je alat za analizu telekomunikacijskih mreža na tržištu. Radi se o prijenosnoj sondi namijenjenoj za snimanje, analizu i rješavanje problema (troubleshooting) s 1 Gbit/s i 10 Gbit/s Ethernet sučeljima, posebno prilagođenoj za analizu LTE/EPC signalizacije te analizu IP aplikacija u fiksnim/mobilnim telekomunikacijskim mrežama. TravelHawk Pro opremljen je modulima za analizu IP aplikacija koji mogu post-procesirati sve transmisijske i tunelirane IP tokove (mobilni IP) te na taj način omogućuje potpuni uvid u osnovne probleme u mreži na TCP/IP razini ili pak detaljnu analizu na razini pojedinih IP aplikacija. Sveobuhvatna automatska detekcija gotovo bilo koje aplikacije (Skype, Facebook, e-mail ...), s mogućnošću dodavanja meta-podataka, daje potpuni uvid u kvalitetu mreže s korisničke strane na aplikacijskoj razini. TravelHawk Pro s kombinacijom navedene aplikacijske analize i vodeće podrške za LTE/EPC analizu na tržištu čini analizu i optimizaciju kvalitete usluge i iskustva korisnika (Quality of Experience - QoE) jednostavnom i učinkovitom te vrlo primjenjivom u svakodnevnom radu telekomunikacijskih operatera.

 

Ključne značajke

 • Dramatično skraćuje vrijeme rješavanja problema u mreži zahvaljujući procesiranju brzinom 10 Gbit/s bez gubitaka paketa i obradom više milijuna LTE sesija po satu
 • Sveobuhvatna podrška za LTE/EPC tehnologiju s korelacijom sesija i statističkom analizom prometa
 • Uređaj visokih hardverskih performansi koji omogućuje istovremenu obradu 1 Gbit/s i 10 Gbit/s Ethernet sučelja
 • Pohrana više milijuna LTE sesija (uključujući korisnički promet - user plane data) na HDD kapaciteta do 14 TB (lokalni/integrirani kapacitet sonde)
 • Visoka rezolucija vremenskog označavanja prometa (timestamping) od 10 ns
 • Detaljna analiza IP aplikacija sa statističkim prikazima

http://www.exfo.com/products/rdmanufacturing-testing/network-performance-analysis/network-analysis/travelhawk-pro

 

PowerHawk Pro 

 

 

PowerHawk Pro sastoji se od 1 - 4 sondi, KPI servera i baze podataka te Diagnostics Suite i opcionalne M5 Analyzer aplikacije instaliranih na osobno računalo. Za izvedbu sustava s više-korisničkim pristupom (multi-user) dodaje se mogućnost klijent-server komunikacije koji podržava istovremeni pristup do 10 korisnika. PowerHawk Pro omogućuje optimizaciju i rješavanje problema telekomunikacijskih mrežnih usluga kombinacijom KPI indikatora generiranih u realnom vremenu (real time KPI) i detaljne analize korisničkog prometa (user plane data). Veći broj sondi dohvaća i obrađuje promet s više sučelja u mreži putem 1/10 Gbit/s Ethernet sučelja. PowerHawk Pro vrši korelaciju kontrolnog (control plane) i korisničkog (user plane) prometa preko svih sučelja kako bi prikazao potpunu end-to-end sliku cjelokupnog prometa u mreži. Podržava preko 400 mobilnih signalizacijskih protokola i preko 1000 IP aplikacijskih protokola. 

 

Ključne značajke

 • Omogućuje proizvođačima opreme i telekom operaterima optimizaciju i rješavanje problema u realnom vremenu u multi-tehnološkim 4G/LTE, 3G i 2G mobilnim mrežama
 • Smanjuje gubitak kupaca pravovremenim testiranjem mreže i evaluacije utjecaja na zadovoljstvo korisnika
 • Mjeri kvalitetu usluge (Quality of Service - QoS) na korisničkoj i aplikacijskoj razini te vizualizira kvalitetu mreže (Quality of Experience - QoE) iz korisničke perspektive
 • Fleksibilno rješenje, temeljeno na sondama za snimanje prometa, s otvorenim softverskim sučeljima prema prikupljenim KPI i podatkovnim zapisima
 • Potpuno automatizirano snimanje/prikupljanje te procesiranje koreliranih signalizacijskih i korisničkih podataka na XDR (IP application Data Records) / KPI (Key Performance Indicator) razini preko višestrukih LTE i 3G packet core sučelja
 • Sustav visokih hardverskih performansi koji omogućuje tzv. line rate (realno procesiranje na razini brzine sučelja) snimanje/prikupljanje paketa, signalizacijsku i aplikacijsku analizu na 1 Gbit/s i 10 Gbit/s Ethernet sučeljima
 • Podržava preko 400 mobilnih signalizacijskih protokola i preko 1000 IP aplikacijskih protokola

http://www.exfo.com/products/rdmanufacturing-testing/network-performance-analysis/network-analysis/powerhawk-pro

  

Multi-User Analyzer—PowerHawk 

 

PowerHawk je multi-tehnološki, multi-korisnički sustav koji omogućuje visoko-kapacitetno testiranje LTE, UTRAN, GERAN, CS/PS core i IMS mreža. PowerHawk omogućuje istovremeni pristup više korisnika (do 10) nadziranim sučeljima. Sustav se konstantno usklađuje s razvojem tehnologije podržavajući najnovije industrijske specifikacije/standarde i implementacije standarda specifične za pojedine proizvođače. PowerHawk je temeljen na M5 Analyzer softveru s grafičkim korisničkim sučeljem jednostavnim za korištenje, automatskom konfiguracijom i aplikacijama za inteligentnu analizu podataka. Sustav također omogućuje analizu/dohvaćanje poziva i sesija (Call and Session Analysis), analizu LTE korisničkih tokova i sesija, generiranje KPI parametara i QoS mjerenja u realnom vremenu - s mogućnošću uvida u detalje dekodiranih protokola (drill down).

 

Ključne značajke

 • Moćni analizator za visoko-kapacitetno testiranje u laboratorijskom okruženju
 • Omogućuje neovisan pristup više korisnika na različitim lokacijama pristup istom izvoru podataka u realnom vremenu
 • Kao kllijentsko sučelje koristi se M5 Analyzer Software aplikacija sa svim standardnim analitičkim mogućnostima i funkcionalnostima
 • Potreban je samo jedan specijalizirani cenralizirani serverski hardver što smanjuje kapitalna i operativna ulaganja
 • Omogućuje udaljeni nadzor cjelokupnog sustava
 • Sustav ej nadogradiv na PowerHawk Pro

http://www.exfo.com/products/rdmanufacturing-testing/network-performance-analysis/network-analysis/powerhawk

 

Portable Analyzer—TravelHawk 

 

TravelHawk je jedini prijenosni analizator protokola na tržištu koji podržava 2G, 3G i 4G tehnologije u jednom uređaju. TravelHawk je specijalizirano računalo opremljeno M5 Analyzer softverom. Omogućuje analizu višestrukih sučelja LTE, UMTS, GSM, Core i IMS mreža u realnom vremenu - u laboratoriju ili na terenu. TravelHawk ima mogućnost automatizirane konfiguracije što znatno olakšava postavljanje i pripremu uređaja za mjerenje. Sustav također koristi aplikacije za inteligentnu analizu podataka koje omogućuju slaganje i praćenje poziva i sesija s više sučelja i na više tehnologija u realnom vremenu, s opcijama pred-filtriranja, generiranja KPI parametara i QoS mjerenja, a sve uz mogućnost pristupa detaljima dekodiranih protokola. 

 

Ključne značajke

 • Prijenosni uređaj za terensko i laboratorijsko mjerenje
 • Omogućuje jednostavno i brzo nalaženje i rješavanje problema u multi-tehnološkom okruženju, za brže rješavanje problema u mreži i smanjenje OPEX-a
 • Optimalna kombinacija performansi i veličine prijenosnog sustava
 • Podrška za više tehnologija: LTE, UMTS, GSM, Core i IMS
 • Korištenje jednog TravelHawk uređaja za testiranje svih tehnologija umjesto višestrukih uređaja smanjuje CAPEX
 • Podrška za više podatkovnih sučelja: STM-1/OC-3 (channelized), E1/T1/J1 (PCM, ATM, IMA modovi), 10/100 Mbit/s i 1/10 Gbit/s Ethernet sučelja
 • Grafičko korisničko sučelje temeljeno na Windows 7 operativnom sustavu s automatiziranom konfiguracijom i inteligentnim aplikacijama za analizu podataka
 • Korelacija i analiza poziva i sesija s više sučelja uz detaljno dekodiranje poruka protokola

http://www.exfo.com/products/rdmanufacturing-testing/network-performance-analysis/network-analysis/travelhawk

 

QualityAssurer serija simulatora/generatora prometa — QA-604/805/813  NOVO!

 

EXFO u ponudi ima kompletan program testnih sustava visokih performansi namijenjenih za testiranje konvergiranih telekomunikacijskih mreža od RAN-a do IMS-a. Ovi sustavi mogu simulirati više desetaka milijuna korisnika i više tisuća mrežnih elemenata uz generiranje više stotina tisuća kontrolnih poruka po sekundi te više stotina Gbit/s korisničkog prometa uz maksimalnu iskoristivost podatkovnih sučelja odnosno kartica generatora (line rate generator).

 

Primjena - proizvođači opreme:

• Provjera i osiguravanje sukladnosti protokola standardima

• Evaluacija i mjerenje performansi i krajnjih dometa proizvoda

• Demonstracija mogućnosti proizvoda telekomunikacijskim operaterima

 

Primjena - telekomunikacijski operateri:

• Provjera tvrdnji i specifikacija proizvođača opreme

• Optimizacija i verifikacija mrežnih elemenata kako bi se osiguralo da elementi različitih proizvođača funkcioniraju međusobno u jedinstvenom sustavu

• Provjera kvalitete usluge iz perspektive mreže (Quality of Service - QoS) i kvalitete usluge iz korisničke perspektive (Quality of Experience - QoE) u laboratoriju prije puštanja mreže u komercijalni rad (također vrlo značajno u smanjenju operativnih troškova)

 

Ključne značajke

 • Jedinstveni namjenski testni sustav za testiranje mreža s konvergiranim fiksnim-mobilnim uslugama (Fixed-Mobile Converging (FMC) networks) kao što su LTE, IMS, VoLTE i VoIP
 • Simulacija velikog broja korisnika, mrežnih elemenata i dijelova mreže
 • Generiranje i analiza korisničkih podataka na razini brzine sučelja (line rate user-plane data) - do 130 Gbit/s ovisno o konfiguraciji
 • Generiranjei analiza korisničkog prometa bazirana na hardverskom procesiranju radi veće brzine i pouzdanosti
 • Mogućnosti generiranja i analize više desetaka milijuna bilo kojih korisničkih sesija korištenjem SmartReplay - jedinstvene funkcije na tržištu koja omogućuje reprodukciju pred-definiranog ili snimljenog korisničkog prometa
 • Testiranje kroz kompletni životni ciklus mreže: funkcionalno testiranje, testiranje opterećenja (load testing), interoperabilnost i regresijsko testiranje
 • Linearno skaliranje bez degradacije performansi prilikom povećanja kapaciteta platforme i dodavanja modula

http://www.exfo.com/products/rdmanufacturing-testing/network-performance-analysis/network-simulation-load-testing

 

Dodatne informacije